Tailwind namnändrar till Elhjulingen

Succesivt kommer vi att slussa över våra kunder och intressenter till vår nya hemsida som heter Elhjulingen.se. Anledningen är att tailwind idag är ett av flera varumärken som vi representerar Vi kommer dessutom att i större omfattning förstärka verksamheten och aktiviteterna mot företag och erbjuda lösningar för löneväxling. Detta ställer lite andra krav på vår hemsida och vi skall försöka bygga den så att såväl konsument som företag känner sig bekväma med den.

Vår flytt till elhjulingen.se innebär att vi inte längre utvecklar denna sidan.

Vi poängterar att butiken fortfarande kommer att vara i centrum och våra produkter kommer inte att säljas via nätförsäljning.
En elcykel är en ganska dyr produkt och ofta utvecklar man ett kompisskap med sin cykel. Och det vet ni ju, en kompis väljer man med omsorg och är rädd om.

Välkomna till elhjulingen.se

Miljöpremie och årets julklapp!

Elcykeln är verkligen i centrum just nu. 25% men max 10000 kr bjuder staten på om du köper en elcykel från och med den 21 september 2017.  Det är Naturvårdsverket som håller i elcykelpremien och är också den myndighet som tar emot ansökningarna. Läs mer om Naturvårdsverkets riktlinjer här eller växla över till elhjulingen.se så får du mer information.